आइतबार ३१ आश्विन २०७८

काठमान्डौ । कोभिटको दोस्रो लहर चलेसंगे भएको निषेद आज्ञामा चेकिंग पनि थप कडा हुदै गएको छ l को’भिड १९ को जो’खिम बढदै गएपछी काठमान्डौमा निषेधाज्ञा कडा पारिएको छ यसै बिचमा पत्रकार रबी लामिछानेले सन्चालन गरेकोको Galaxy 4K टि भि को गाडी पनि क’डा चे’किङमा परेको हो उक्त गाडिमा धेरै थरिको लेखाई देखे पछी नेपाल प्र’हरिले चे’किङ क’डा पारेको हो तर एक्छिनको चे’किङ पछि गाडिलाई छोडिएको छ् ।

यो पनि :

तपाई काठमाडौं उपत्यका छो’ड्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले दियो यस्तो मौ’का
समाचार
तपाई काठमाडौं उपत्यका छो’ड्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले दियो यस्तो मौ’का
काठमाडौं । नि’षे’धाज्ञाका बीच का’ठमाडौ छो’ड्न चाहने ना’गरि’कका लागि जि’ल्ला प्र’शा’सन का’र्या’लय काठ’माडौंले सम’य उप’लब्ध गरा’एको छ । लामो स’मय स’म्म नि’षेधा’ज्ञा हुँदा काठ’माडौ’मा अ’लप’त्र परेका’हरुला’ई गन्तब्य’मा ‘जान दि’नका ला’गि शुक्र’वार रा’ति स’म्म’का लागि सम’य दि’इएको जि’ल्ला प्र’शा’सन का’र्यालयले ज’नाए’को छ । काठ’माडौको बस’पार्क लगा’य’तका क्षेत्रमा गन्त’ब्यमा जा’न न’पाए’र अ’लप’त्र परे’का’हरु’लाई म’ध्य’नगर राखे’र य’स्तो सु’वि’धा दि’इए’को हो ।

जा’री नि’षेधा’ज्ञाको कार’ण रा’जधा’नीमा अ’ल’प’त्र भए’का’लाई ग’न्त’व्य’सम्म पुग्न दिन आज रा’तिसम्म सम’य उ’प’ल’ब्ध गरा’एको । काठ’मा’डौंका प्रमु’ख जि’ल्ला अधि’का’री का’लिप्र’साद प’रा’जुलीले जान’का’री दिए । ब’सपा’र्क ल’गा’यत ना’का’हरु’मा सर्व’सा’धाण अल’पत्र परे’को देखि’एप’छि उप’त्यका छा’ड्न आ’ज रा’तभर अ’नुम’ति दि’एको उ’नले ब’ताए ।

अ’लप’त्र परे’काहरु’लाई उ’द्दार स्वरु’प सु’विधा दिइ’एको हो । बा’हिर जान चाहने स’र्वसा’धारणले आ’फू जा’न चा’हेको जि’ल्लाका स्था’नीय नि’काय’को सि’फारिस भने अनिवा’र्यरुपमा पे’श गर्नुपर्ने पनि सी,डी’ओ पराजु’लीले जानकारी दिए । तेस्रो पटक थपिएको निषे’धाज्ञा जेठ १३ सम्म लागू गरिएको छ ।

१८४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया